Sva polja su obavezna.

Zatvori formu za zakazivanje
Dr Lidija Cvetković Jordanov
icon

Specijalista dermatovenerologije

OBRAZOVANJE

 • 2005. god. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 9.31)
 • 2013 – 2017. god. - specijalistički staž iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA u Beogradu (specijalistički ispit položen sa ocenom odličan (5))
 • RADNO ISKUSTVO

 • 2005 – 2006 - pripravnički staž u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu
 • 2006 – 2007 - lekar opšte prakse u D. Z. Obrenovac
 • 2007 – 2013 - lekar u Službi kućnog lečenja i neodložne pomoći D. Z. Rakovica
 • 2013 – 2017 - lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA u Beogradu (vojni službenik – klinički lekar)
 • Mart 2017. god. - lekar specijalista dermatovenerolog, stručni konsultant u Opštoj bolnici “Atlas” u Beogradu
 • STIPENDIJE I NAGRADE

 • 1996 - 2003: Stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva prosvete Republike Srbije
 • 2008: Stipendija TEMPUS project: Palliative and Pain Medicine
 • 2013 - 2017: Stipendija Ministarstva odbrane Republike Srbije za specijalističke studije dermatovenerologije u VMA, Beograd
 • ČLANSTVO

 • 2005: Lekarska komora Srbije
 • 2010: ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)
 • 2015: Srpsko lekarsko društvo
 • 2015: International Dermoscopy Society
 • 2017: Udruženje dermatovenerologa Srbije
 • UČEŠĆA

 • Autor i koautor usmenih i poster prezentacija na kongresima u organizaciji Udruženja dermatovenerologa Srbije (Beogradski dermatološki dani) i Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju (EADV)
 • Prikazi slučajeva na sekcijama dermatovenerologa Srpskog lekarskog društva
 • Autor edukativnih seminara „Etiopatogeneza atopijskog dermatitisa“ i „Fototerapijski protokoli u dermatologiji”
 • Objavljen rad “Udruženost psorijaze i buloznog pemfigoida“ u časopisu Serbian Journal of Dermatology et Venereology 2014.
 • Učešća u kampanjama Euromelanoma (panevropska kampanja za prevenciju raka kože)
 • Sertifikat o završenom Internacionalnom kursu dermoskopije 2014. i 2018. god. (prof. dr Giuseppe Argenziano, prof. dr Harald Kittler)
 • VEŠTINE

 • Dijagnoza i terapija bolesti iz oblasti dermatologije i polno prenosivih bolesti (ambulantni i klinički rad
 • Dermoskopija pigmentnih promena i nemelanocitnih lezija
 • Dermatohirurgija (kriohirurgija, radiotalasna hirurgija, biopsije kože, ekscizija mladeža)